Informatycy w biznesie

Lista studentów kierunku Informatyka Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych zakwalifikowanych do udziału w płatnych stażach organizowanych w ramach projektu POKL. 04.03.00-00-085/12-00 pod nazwą „Informatycy w biznesie – program rozwoju uczelni WSTI”

Komisja Kwalifikacyjna na mocy Regulaminu staży organizowanych w ramach projektu „Informatycy w biznesie – program rozwoju uczelni WSTI” nr POKL. 04.03.00-00-085/12-00 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia listę studentów kierunku Informatyka Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych zakwalifikowanych do udziału w płatnych stażach

 

LP. NUMER ALBUMU
1 3149
2 3207
3 3296
4 3330
5 3335
6 3344
7 3458
8 3480

 

Lista rezerwowa studentów kierunku Informatyka Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych ubiegających się o udział w płatnych stażach organizowanych w ramach projektu POKL. 04.03.00-00-085/12-00 pod nazwą „Informatycy w biznesie – program rozwoju uczelni WSTI” 

LP. NUMER ALBUMU
1 3107
2 3135
3 3144
4 3186
5 3190
6 3195
7 3292
8 3332
9 3412
10 3440
11 3497