Informatycy w biznesie

Poszukujemy firm i instytucji chętnych do wzięcia udziału w programie staży zawodowych organizowanych w ramach projektu „Informatycy w biznesie – program rozwoju uczelni WSTI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem staży jest zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych, które pozwolą studentom sprecyzować swoją wizję kariery, zmotywują ich do nauki praktycznych elementów informatyki oraz stosowanych w niej innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań.

-        Czas trwania stażu wynosi 4 tygodnie/128 godzin

-        Termin odbywania stażu: kwiecień-październik 2015

-        Staż należy zrealizować zgodnie z ustalonym wcześniej programem stażu

-        Firmy same wybierają stażystów z zaproponowanych kandydatur

-        Staże objęte są dofinansowaniem, co pozwala na wypłacenie stypendiów stażowych studentom uczestniczącym w stażach oraz ich wynagrodzeń opiekunom z ramienia Państwa firmy

Staże skierowane są do studentów II i III roku kierunku Informatyka. Nasi studenci specjalizują się w poniższych dziedzinach:

-        Grafika komputerowa i DTP

-        Informatyka medyczna

-        Projektowanie aplikacji mobilnych

-        Projektowanie aplikacji multimedialnych

-        Projektowanie baz danych

-        Sieci komputerowe

-        Sprzedaż technologii i usług informatycznych

-        Testowanie oprogramowania

 

Szczegółowych informacji udziela koordynatorka staży po stronie WSTI:

Zofia Baczyńska-Sielaczek

Biuro Projektu Informatycy w biznesie - program rozwoju uczelni WSTI

tel. 22 536 54 17,

e-mail: baczynska-sielaczek@vizja.pl