Informatycy w biznesie

Oferty stażu

1. Staż – Ruby on Rails, Connectmedica Sp. z o.o.

 

1. Zakres i opis zadań jakie będą wykonywane przez stażystę w trackie trwania stażu:

Stworzenie własnej aplikacji w Ruby/RoR oraz w zależności od stopnia zaawansowania i postępu nauki, wsparcie przy realizacji innych projektów.

2. Przewidywany rodzaj kompetencji, kwalifikacji i umiejętności zawodowych, które stażysta uzyska po realizacji stażu:

 •  umiejętność konfiguracji środowiska pracy Linux/Ubuntu,
 •  umiejętność korzystania z systemu kontroli wersji GIT,
 •  znajomość obsługi baz danych SQL,
 •  podstawy programowania w języku Ruby,
 •  znajomość podstaw framwork’a  Ruby on Rails.

3. Proponowany termin rozpoczęcia stażu

 • 1 lipca
 • 15 lipca
 • 1 sierpnia

4. Ilość miejsc: 2

 

2. Staż – Android, Connectmedica Sp. z o.o.

1. Zakres i opis zadań jakie będą wykonywane przez stażystę w trackie trwania stażu:

 • budowa aplikacji Android w języku Java lub dla chętnych w języku Kotlin:
 • dostęp do zasobów,
 • cykl życia aktywności fragmentów,
 • podstawy budowy Ul,
 • style i tematy,
 • listy i adaptery,
 • obsługa elementów typu dialog, toolbar, actionbar, statusbar,
 • usługi,
 • facebook SDK i Google Analitics SDK v4 for Android.

2. Przewidywany rodzaj kompetencji, kwalifikacji i umiejętności zawodowych, które stażysta uzyska po realizacji stażu:

W czasie stażu omówione zostaną dobre praktyki programistyczne i zasady tworzenia aplikacji, co umożliwi wdrożenie ich w prywatne i komercyjne projekty. Uczestnik, w oparciu o rzeczywiste przykłady, nabędzie wiedze i umiejętności pozwalające na tworzenie aplikacji na urządzenia z systemem Android w języku Java lub Kotlin.

3. Proponowany termin rozpoczęcia stażu

 • 1 lipca
 • 15 lipca
 • 1 sierpnia

4. Ilość miejsc: 2

 

3. Staż w dziale rozwoju oprogramowania, BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o.

 1. Zakres i opis zadań jakie będą wykonywane przez stażystę w trackie trwania stażu:

 • Specyfikacja i rozwój interfejsów oprogramowania BOC
 • Testowanie oprogramowania BOC oraz jego interfejsów
 • Lokalizacja oprogramowania oraz dokumentacji oprogramowania BOC

2. Proponowany termin rozpoczęcia stażu:

 • kwiecień/maj

3. Ilość miejsc: 2

 Staż w dziale rozwoju oprogramowania JavaScript, BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o.

 1. Zakres i opis zadań jakie będą wykonywane przez stażystę w trackie trwania stażu:

2. Przewidywany rodzaj kompetencji, kwalifikacji i umiejętności zawodowych, które stażysta uzyska po realizacji stażu:

 • Tworzenie propotypów nowych komponentów oprogramowania BOC
 • Programowanie front-end
 • Poszukiwanie i ocenę różnych rozwiązań i pomysłów
 • Testowanie stworzonego oprogramowania

2. Proponowany termin rozpoczęcia stażu:

 • sierpień/wrzesień

3. Ilość miejsc: 2