Informatycy w biznesie

Biuro Karier WSTI zaprasza na indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym!

 

 • zapisy prowadzi Biuro Karier WSTI:  pokój 219 | e-mail: doradztwo@vizja.pl | tel: 22 536 54 66
 • każde spotkanie jest bezpłatne i trwa 1 godzinę zegarową
 • każdy uczestnik musi przygotować przed konsultacją bilans kompetencji i CV
 • spotkania odbędą się w okresie 01 lutego 2014 – 31 grudnia 2015 na terenie WSTI 

To, nad czym będziemy pracować podczas konsultacji zależy od Ciebie. Przykładowe obszary:

 • omówienie aktualnej sytuacji zawodowej i/lub przeżywanych trudności w celu wypracowania rozwiązania
 • stworzenie planu działania ukierunkowanego na osiągnięcie wybranego celu, strategii szukania pracy
 • otrzymanie wskazówek dotyczących aktywnego poszukiwania pracy
 • wyznaczenie ścieżki kariery i wybór optymalnych miejsc pracy
 • określenie kompetencji osobistych – bilans kompetencji
 • stworzenie planu rozwoju w oparciu o analizę mocnych stron i luk kompetencyjnych
 • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, e-wizytówki, strona www, etc.)
 • przygotowanie do udziału w procesie rekrutacyjnym, szczególnie rozmowy kwalifikacyjnej
 • budowanie osobistego wizerunku zawodowego w kontaktach bezpośrednich oraz w Internecie
 • pomoc w przełożeniu pomysłu na własną działalność na konkretny projekt biznesowy

Co możesz jeszcze zrobić, aby skuteczniej przygotować się do konsultacji?

 • Wybrać jedną z poniższych opcji dla zainteresowanych:

Opcja dla osób będących w trakcie szukania pracy lub praktyki: posiadasz aktualnie opublikowane ogłoszenie, na które chcesz realnie odpowiedzieć . Chcesz przygotować aplikację pod kątem tej konkretnej oferty.

Prześlij do doradcy na co najmniej 3 dni przed spotkaniem
treść ogłoszenia, CV i list motywacyjny, który zamierzasz użyć. W przypadku e-formularza z pytaniami otwartymi – przygotuj odpowiedzi, których chcesz udzielić. Przed spotkaniem przeanalizuj dostępne informacje na temat pracodawcy i zanotuj te, które są Twoim zdaniem ważne z perspektywy Twojego sukcesu.

Opcja dla osób będących w trakcie szukania pracy lub praktyki:

wiesz na jakim stanowisku chcesz pracować. Pragniesz zaprezentować się z własnej inicjatywy kilku pracodawcom/rekruterom oferującym to właśnie stanowisko.

Wyszukaj jak najwięcej ogłoszeń dotyczących  interesującego Cię stanowiska od różnych pracodawców. Spróbuj na tej podstawie  stworzyć  ::opis stanowiska:: i ::profil idealnego kandydata:: Zrób listę pracodawców, którzy oferują to stanowisko. Przeanalizuj dostępne na ich temat informacje i zanotuj te, które są Twoim zdaniem ważne z perspektywy Twojego sukcesu. Prześlij treść ogłoszeń wraz z roboczą wersją ::opisu stanowiska:: i ::profilu idealnego kandydata:: do doradcy na co najmniej 7 dni przed spotkaniem. Dołącz CV i list motywacyjny, których zamierzasz użyć.

Opcja dla osób pragnących przeżyć symulowaną rozmowę kwalifikacyjną.

Wyszukaj co najmniej jedną ofertę rekrutacyjną opublikowaną przez pracodawcę/agencję doradztwa personalnego, który aktualnie poszukuje kandydata do pracy lub praktyki.

Prześlij nazwę pracodawcy i pełną treść ogłoszenia do doradcy na co najmniej 7 dni przed spotkaniem wraz z CV oraz listem motywacyjnym, których zamierzałbyś/łabyś użyć.

Opcja dla osób pragnących pogłębić swoją wiedzę o posiadanych kompetencjach miękkich cenionych przez pracodawców i istotnych z perspektywy wymagań zawodowych na wielu stanowiskach

Krok 1. Zaloguj się w serwisie www.jobfitter.pl. Znajdziesz w nim zestaw testów diagnozujących kompetencje istotne z perspektywy wymagań zawodowych. Testy mogą być w pogłębieniu samoświadomości o własnych predyspozycjach do wykonywania pracy na określonych stanowiskach,  szacowaniu potencjału i planowaniu działań rozwojowych.

Krok 2. Wykonaj wybrane testy, a otrzymane Raporty prześlij do doradcy wraz z CV na co najmniej 7 dni przed spotkaniem. Uzyskane wyniki są dobrym punktem wyjścia do rozmowy o własnych mocnych stronach, lukach kompetencyjnych, ich znaczeniu w kontekście pracy zawodowej oraz o praktycznych sposobach rozwijania wybranych aspektów własnego funkcjonowania. Dostępne testy:

 • wartości w pracy: Autonomia, Bezpieczeństwo, Pomaganie, Specjalizacja, Twórczość, Wyzwania, Zarządzanie, Styl życia
 • kompetencji społecznych: współdziałanie, komunikatywność, wywieranie wpływu
 • kompetencji osobistych: adaptacja do zmiany, koncentracja na zadaniu, radzenie sobie ze stresem
 • kompetencji organizacyjnych: planowanie, organizowanie, kontrolowanie
 • kompetencji poznawczych: myślenie analityczne, myślenie koncepcyjne, innowacyjność
 • kompetencji menadżerskich: organizacja pracy zespołu, rozwijanie pracowników, przywództwo, zarządzanie zmianą, podejmowanie decyzji, motywowanie
 • kompetencji handlowych: Nawiązywanie relacji handlowych, Budowanie relacji i orientacja na klienta, Negocjowanie, Umiejętności sprzedażowe, Diagnozowanie potrzeb klienta