Informatycy w biznesie

Lista studentów kierunku Informatyka Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych zakwalifikowanych do udziału w płatnych stażach zagranicznych organizowanych w ramach projektu POKL. 04.03.00-00-085/12-00 pod nazwą „Informatycy w biznesie – program rozwoju uczelni WSTI”

Lp. numer indeksu

1. 3149

2. 3480

3. 3479

4. 3412

5. 3348

6. 3326

7. 3292

8. 3129

9. 3146

10. 3323

Lista rezerwowa

Lp. numer indeksu

1. 3108

2. 3327  

3. 3190

4. 3346     

5. 3498