Informatycy w biznesie

Lista studentów kierunku Informatyka Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych zakwalifikowanych do udziału w płatnych stażach organizowanych w ramach projektu POKL. 04.03.00-00-085/12-00 pod nazwą „Informatycy w biznesie – program rozwoju uczelni WSTI”

Komisja Kwalifikacyjna na mocy Regulaminu staży organizowanych w ramach projektu „Informatycy w biznesie – program rozwoju uczelni WSTI” nr POKL. 04.03.00-00-085/12-00 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia listę studentów kierunku Informatyka Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych zakwalifikowanych do udziału w płatnych stażach

Lp.

Nr albumu

1

2890

2

3035

3

3114

4

3127

5

3136

6

3232

7

3245

 

Lista rezerwowa studentów kierunku Informatyka Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych ubiegających się o udział w płatnych stażach organizowanych w ramach projektu POKL. 04.03.00-00-085/12-00pod nazwą „Informatycy w biznesie – program rozwoju uczelni WSTI”

Lp.

Nr albumu

1

2895

2

2899

3

2957

4

2970

5

2998

6

3066

7

3146

8

3149

9

3153

10

3185

11

3195

12

3206

13

3207

14

3274

15

3514